Over mijzelf

094BJan Rouma

Met veel plezier voer ik al 30 jaar onderzoeken uit en ondersteun ik opdrachtgevers  met vraagstukken van statistische en methodologische aard. Ik ben gefascineerd door vraagstellingen waar complexe problemen achter schuilgaan, omdat ik wil weten ‘hoe het zit’. Ik raak enthousiast als ik een opdrachtgever met zijn probleem kan helpen, door met de resultaten van het onderzoek werkelijk een oplossing te vinden voor een probleem. Ik zet daarbij analysetechnieken, onderzoektechnieken, statistische technieken en mijn ervaring in.

Mijn kennis is gefundeerd op een stevige ondergrond vanuit psychologisch onderzoek en methodologie. Door jarenlange ervaring heb ik mijn scherpzinnigheid verder ontwikkeld, waardoor ik in staat ben achter de vraag te kijken. Daarmee help ik niet alleen met het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek, maar vervolgens ook met het toepassen van de kennis die uit het onderzoek voortkomt.

Mijn onderzoekkennis heb ik in mijn verschillende functies en opdrachten uitgebouwd. Met mijn achtergrond als psycholoog en methodoloog, heb ik inzicht in processen, analysetechnieken, statistiek en besliskunde.

Loopbaan

Als docent in het HBO vond ik het geweldig mijzelf en studenten uit te dagen om na te denken, vooral in de begeleiding van hun afstudeeronderzoek. Ik mocht ook 7 jaar lang optreden voor publiek: ik gaf met veel lol colleges en werkgroepen statistiek en onderzoeksmethodologie.

Na deze periode kwam ik bij toeval in het beloningsvak terecht: eerst bij Berenschot Beloningsmanagement (beloningsonderzoek), daarna bij de vakbeweging (Pensioen en Sociale Zekerheid), vervolgens als senior manager en MT-lid bij de Human Capital Group van Deloitte (functiewaarderen en belonen) en tot slot bij de Algemene Vereniging Schoolleiders  ( LumpSum bekostiging), en als onderhandelaar op het ministerie van OCW (invoering van het onderwijsnummer in het PO).

Methodoloog, meedenker en onderzoeker.

Ik ben psycholoog en methodoloog, in 1984 afgestudeerd aan de UvA bij de vakgroep methodologie van de faculteit psychologie.

Door deze studie heb ik een stevige basis in
• theorievorming en wetenschapsfilosofie,
• opzetten en uitvoeren van onderzoek,
• construeren van psychologische tests en vragenlijsten,
• beoordelen van geldigheid en betrouwbaarheid van theorieën, hypothesen, vragenlijsten en meetmethoden, mathematische modellen, testconstructie
• en van statistiek.

En verder…mijn artistieke kant

Ik speel heel mijn leven viool. Door constant bijschaven en studeren bij inspirerende violisten, heb ik een behoorlijk niveau gehaald.

In 2003 heb ik het Amsterdams Barokgezelschap opgericht. Het was mijn idee om goede amateurmusici en -zangers bij elkaar te halen, zodat we een orkest en koor op niveau zouden hebben. Ik heb met veel plezier de kar getrokken en in december 2015, zeer recent dus, heb ik na 12 jaar afscheid genomen. natuurlijk blijf ik spelen en ik kom zeker ook weer terug bij het ABG, maar ik vond dat ik een vakantie had verdiend.

Referenties