Opdrachten

Opdrachten

Ik heb verschillende onderzoeken uitgevoerd. Sommigen daarvan waren narratief onderzoek (SDGI/Cinop en HAN), andere exploratief onderzoek naar arbeidsvoorwaarden (NVTZ en KCO) of een combinatie van narratief onderzoek en gekwantificeerd vragenlijstonderzoek (NVTZ, CampusOrleon/NRC)

Zwermonderzoek: participerend onderzoek bij “De dag van de Carrière – Te slim voor de arbeidsmarkt”, een event georganiseerd door AcademicTransfer en NRC Carrière Café.

Een zwermonderzoek is een onderzoek waarin verschillende obser-

Lees meer

Evaluatieonderzoek naar HAN Intro. Samen met [campus]OrléoN heb ik een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de eerstejaars introductieweek. Dit was een spannend onderzoek, omdat de opdracht

Lees meer

Seminar “Proeverij Mixed Methods”. [campus]OrléoN, in samenwerking met onderzoekbureau OrléoN. Zeven bijeenkomsten over onderzoeks-methodologie voor (buiten)promovendi.

Lees meer

Het koninklijk Concertgebouworkest vroeg mij een benchmark-onderzoek van de arbeidsvoorwaarden van de staven uit te voeren.

Lees meer

Berenschot huurde mij in om de binnengekomen gegevens van de Salarisenquête te schonen. In dit proces worden de ruwe data gecheckt

Lees meer

De samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg, begon met een vergelijking van de verschillende regelingen en contracten, zoals die ter tafel lagen voor onderhandelingen.

Lees meer

Zoals er nu vele elektronische dossiers zijn en veel discussies zijn gevoerd over die dossiers (denk aan het Elektronisch Patiëntendossier), was in

Lees meer

 

Statistische en methodologische ondersteuning van onderzoek naar recidiven bij abortussen, in opdracht van All That Chas en Casa klinieken. De onderzoeksvragen zijn gericht op het analyseren van een groot

Lees meer

Het proces waarin facturen werden gecontroleerd alvorens ze werden betaald, was tijdrovend door de grote hoeveelheid facturen en factuurregels.  De vraag die ik kreeg was of het mogelijk was

Lees meer

Siza-Het Dorp vroeg mij of er een methode kon worden ontwikkeld om informatie van cliënten te gebruiken als managementinformatie. De vraag was hoe je dat zou kunnen doen en of daar vragenlijsten

Lees meer

De GGZ instelling Dichterbij benaderde mij met de vraag of ik kon helpen met een methodologisch probleem: de zorgautoriteit wilde een kwaliteitsmeting doen met een standaard vragenlijst. Bij Dichterbij was men ervan overtuigd dat dit niet correct was. Het probleem werd

Lees meer

In opdracht van SDGI heb ik een inventariserend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot elektronisch dossieroverdracht te komen.  Het betrof de overdracht van leerlingsdossiers van verschillende ROC’s in de

Lees meer

Berekening van uitvoeringskosten van sociaal plan: wachtgelden van twee relevante cao’s op basis van bestanden uit de salarisadministratie.

Lees meer

Opdrachtgevers zeggen

Jan heeft meegedacht met de methodologie van een grootschalig onderzoek over abortussen. Hij heeft me doen inzien dat toetsende statistiek niet de meest relevante informatie oplevert bij een dataset van meer dan 90.000 casussen (toch bijzonder voor een statisticus!) en dat we met meer beschrijvende statistiek een stuk verder konden komen. Ondanks dat het ging om een voor hem volledig nieuw onderwerp, kon hij me ook inhoudelijk scherp houden. Ik heb veel aan hem gehad en hij is ook nog een prettig mens, met wie het fijn werken is.

Charles Picavet

Onderzoeker, Oprichter van AllthatChas

Jan heeft in twee bijeenkomsten van bij elkaar een paar uur ons probleem blootgelegd en ontrafeld, waarmee we inzicht kregen in de richting waar we de oplossing moesten zoeken. Vervolgens heeft Jan ons geholpen met het uitwerken van de oplossing, en bleek de gekozen richting goed te werken. Ik was op zoek naar een statisticus, maar ik kreeg meer: een methodoloog die mij de oplossing van mijn probleem gaf, de implementatie van die oplossing en een heldere rapportage ten behoeve van de verantwoording aan de Raad van Bestuur.

Mark ter Hark

Divisiedirecteur bij Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV

Jan heeft ons in een brainstormsessie van een paar uur ons probleem ontvouwd en in zijn bespiegeling glashelder voor ons gemaakt. Het heeft enorm geholpen om knopen door te hakken.
Roy ten Holder – voormalig manager Dichterbij