AllThatChas Statistiek

Statistische en methodologische ondersteuning van onderzoek naar recidiven bij abortussen, in opdracht van All That Chas en Casa klinieken. De onderzoeksvragen zijn gericht op het analyseren van een groot databestand. Dit bestand bestaat uit de administratieve gegevens van medisch onderzoek en is dermate omvangrijk, dat de resultaten statistisch zeer betrouwbaar zijn. Ik heb de onderzoeker kunnen helpen door in brainstormsessies de onderzoeksvragen aan te scherpen en suggesties voor analyses te doen. Daarnaast heb ik een aantal analytische bewerkingen op de data gemaakt in excel, zodat de data daarna behoorlijk geanalyseerd konden worden met SPSS.

Ik heb verschillende tekstsuggesties gedaan voor het te schrijven artikel.

Jan heeft meegedacht met de methodologie van een grootschalig onderzoek over abortussen. Hij heeft me doen inzien dat toetsende statistiek niet de meest relevante informatie oplevert bij een dataset van meer dan 90.000 casussen (toch bijzonder voor een statisticus!) en dat we met meer beschrijvende statistiek een stuk verder konden komen. Ondanks dat het ging om een voor hem volledig nieuw onderwerp, kon hij me ook inhoudelijk scherp houden. Ik heb veel aan hem gehad en hij is ook nog een prettig mens, met wie het fijn werken is.

Charles Picavet

Onderzoeker, Oprichter van AllthatChas