Home

Rouma Research

voert onderzoek uit in opdracht van ondernemers

biedt methodologische ondersteuning aan onderzoekers.

Bent u ondernemer of onderzoeker, en heeft u het gevoel dat u te veel tijd kwijt bent met dingen die u eigenlijk niet zelf zou moeten doen?

Ik wil u graag helpen…

Heeft uw onderzoek meer structuur nodig?

———————————————————–

  • Heeft u het gevoel dat u te lange werkweken maakt?
  • Moet u iets met het onderzoek, maar weet u niet waar te beginnen?
  • Heeft u twijfel over de juiste aanpak en analysemethode?

 

Kijk hier hoe ik u kan helpen

kritische houding – zinvolle oplossingen

Stop met ´denken dat ……´, maar trek erop uit en onderzoek!

Telkens als je brein tegen je zegt:  ‘ik denk dat…’
stop dan, want dat is het moment waarop je de werkelijkheid gaat inkleuren,
met je eigen oordelen en vooroordelen als belangrijkste palet.

Als je “denkt dat….”, schrijf dan liever op wat je denkt en onderzoek of het waar is.

Formuleer het probleem

Analyseer een probleem goed en bedenk of er niet een probleem achter het probleem zit. Ga, met alle kennis die beschikbaar is, na wat mogelijk heeft geleid tot de situatie die je nu problematisch vindt en besluit of het probleem niet anders in elkaar zit dan aanvankelijk gedacht. Stel je voor welke acties leiden tot oplossing van het probleem en maak de planning, maar wees je ervan bewust, dat je de acties hebt gepland met de bedoeling om tot de oplossing te komen. Sta open voor de gedachte dat je wel wíl dat je acties tot oplossingen leiden, maar dat ze dat misschien helemaal niet doen.

Evalueer vooraf

Bedenk daarom alle mogelijke gevolgen van de geplande acties. Als er gevolgen zijn die je niet bevallen, niet gewenst zijn of ronduit schadelijk zijn, keer dan terug op je schreden en herzie je acties en je planning. Dat kan alleen met de constant kritische houding van een nieuwsgierige onderzoeker, die precies wil weten hoe het zit. Het kritisch evalueren en het zo nodig bijstellen van elke geplande leidt tot een zinvolle bijdrage aan een oplossing.

Moed

Er is moed nodig om zinvol bij te dragen aan de wereld, omdat een kritische houding meestal indruist tegen de main stream opini. Er is moed nodig om te twijfelen aan je eigen opinie, omdat het onzeker maakt. Er is moed nodig om je eigen opinie te herzien, omdat je moet loslaten waar je in geloofde. Maar toch, als de feiten die tegenspreken, moet je je opinie herzien.

Valkuil: gemakzucht

De opmerking “dat is nu eenmaal mijn mening” wordt maar al te vaak ingezet als uitweg, om te ontkomen aan het onderbouwen van je mening met geldige argumenten en is daarmee een zwaktebod; geldige argumenten worden gediskwalificeerd, en je vervalt in intellectuele luiheid.

Ik geloof dat intellectuele luiheid een belediging is voor de wereld.

Een kritische benadering in een kwaad daglicht zetten of wegzetten als negativisme, zal noodzakelijk leiden tot beslissingen die nadelige en schadelijke gevolgen hebben. Mochten er overtuigende voorbeelden zijn van het tegendeel, dan zal ik met veel plezier mijn mening graag bijstellen!

De waarheid vinden is moeilijk

De waarheid vinden is moeilijk. En de weg erheen is zwaar. Als waarheidszoekers dient u niet te oordelen en niet zomaar de geschriften van de ouden te geloven. U moet die geschriften in twijfel trekken en kritisch onderzoeken. Leg u neer bij argumenten en experimenten, maar niet bij wat iemand u zegt. Want ieder mens is onderhevig aan allerlei onvolkomenheden. Als waarheidszoekers moeten we ook twijfelen aan onze eigen ideeën als wij onze onderzoeken uitvoeren om vooroordelen en achteloze gedachten te vermijden. Volg deze weg en de waarheid zal worden onthuld.

(Ibn al-Haytam; Basra, 965 – Cairo, 1040)

Opdrachtgevers

Samenwerking